Kaip klasifikuoti psichologijos aplinką

Paprastai yra du klasifikavimo metodai, minimi psichologijoje: suskirstyti į natūralią ir socialinę aplinką pagal atributus;

1. Natūrali aplinka: Tai yra įvairių natūralių elementų, reikalingų išgyvenimui žmonėms, suma, ir tai yra būtina žmonių išgyvenimo ir vystymosi sąlyga.Tai daugiausia apima organinių medžiagų komponentus ir neorganinių objektų komponentus.

2. Socialinė aplinka: Remdamiesi natūralia aplinka, žmonės suformavo aplinkos sistemą, kurią sudarė sąmoningos veiklos serija, įskaitant ekonominę aplinką, politinės aplinkos švietimo aplinką, etinę aplinką, kultūrinę aplinką ir pan.

3. Fizinė aplinka: tai laisva aplinka, nepriklausanti nuo žmogaus egzistavimo.

You May Also Like

More From Author